Sotningsprylar
Startsida
Upp
  Följande pryttlar har jag kommit fram till är mycket bra att ha när man sotar:
 
Polygrip och skruvmejsel: otroligt bra i alla möjliga sammanhang. Polygripen använder jag för att ta upp retardrarna och skruva upp ev. trilskande vingmuttrar och skruvmejseln används för att komma in i skorstenen.
Handskar. Ja, jag vet att jag är lite pippinett, men man måste inte kleta ned sig med sot bara för att det går. Bättre att använda handskar, då kan man dessutom direkt ta av sig handskarna och hjälpa hustrun med vittvätten...
Skorstensviska. 10 meter ståltråd samt viska med diameter anpassad för skorstenen.
Tubsotningsrpyttlar. Att sota tuberna genom att dra den medföljande handviskan är att rekommendera för alla som i övrigt saknar tuggmotstånd i livet. För oss övriga kan jag rekommendera en pensionerad borrmaskin samt en ståltrådsviska för ändamålet. Jag har kompletterat den med ett "styrhandtag" för att kunna hantera viskan utan att smutsa ner gullebrand, vickevire m.fl. under arbetet
Papprör med tejpat plastlock i botten. Återkommer till användingsområdet i sotningsbeskrivningen.
Pannlampa. Ja, för att få ljus in i alla skrymslen för att se att det blivit rent är en pannlampa helt oslagbar. Jag brukar ha den när jag är ute och joggar på kvällarna också...
Jovisst, den medföljande skrapan är inte fel att ha till hands i olika sammanhang.
Sist men inte minst, dammsugare, cyklonfilter, askfälla och pallstege är bra grejor att ha. Pallstegen behövs för att tubsotningen skall ske från en något bekvämare vinkel.