Sota anläggningen
Startsida
Upp
  Då är det dags att sota anläggningen då. Det känns rimligt att man börjar högst upp i systemet, med skorstenen, och slutar längst ner i pannans slutförbränningsutrymme.

Moment 1-6 utgör skorstenssotningen, moment 7-11 utgör tubsotning och moment 12-15 är uraskning. Skorstenssotningen genomförs två gånger om året, tubsotningen ca 4 ggr om året (när rökgastemperaturen går över 220 grader är det dags) och uraskningen sker typiskt varje månad (lite beroende på var i eldningssäsongen man befinner sig)

Så här går jag tillväga:
 

1. Lossa svepet längst ner på skorstenen så att skorstensbottnen går att lossa.
2. Lossa botten. Här kan det samlas en hel del aska som kommit förbi pannans konvektionsdel och som tagit sig förbi det horisontella skorstensröret. Lägg askan i askfällan.
3. Sota skorstenen. För in viskan och lossa ståltråden från uppsamlingshakarna allt eftersom. Dra ett par gånger fram och tillbaka. Speciellt högst upp i skorstenen verkar det kunna klumpa ihop sig och blir sotflagor. På den nedre bilden ser man att viskan har kommit ända upp. Här vill gärna viskan fastna emellanåt, men det är bara att ruska lite på tråden så lossar den.

Gör bara inte som jag gjorde första gången. Hade fått viskan på posten och satte igång och förde upp den genom skorstenen. När jag skulle dra tillbaka den insåg jag att det gick lite fort i monteringen. Jag skulle ha stukat till viskan i ståltrådsfästet lite grann. Nu stannade viskan en meter från toppen och det blev ytterligare en härlig eftermiddag med kreativ problemlösning för att få ner viskan till marken igen. Håhå, jaja...

Då är vi färdiga utomhus och det är dags att gå in i pannrummet. Skönt att kunna stå på backen och sota så man slipper flänga uppe på taket eller på stegar eller så.

4. Lossa på locket till rökrörsvinkeln högst upp på pannan
5. För in skorstensviskan och dra några gånger fram och tillbaka. Kolla att det ser bra ut.

6. Ta loss pannfläkten. Ibland samlas lite aska i fläktutrymmet och någon gång emellanåt kan det kännas bra att damma bort lite aska från fläktbladen. På den nedre bilden kan man se att det fastnat några större fraktioner som behöver tas bort.

 

7. Lossa på toppluckorna för att komma åt tuberna. På den nedre bilden ser man det vänstra tubpaketet inklusiva tubulatorer och aska...

8. Plocka upp retardrarna från tuberna och...

9...ställ dem i pappröret. För att lossa den sot som fastnat på dessa kan man antingen skaka på pappröret några gånger eller också knacka retardrarna mot pannan på väg upp ur rören.
10. Dammsug hyllan ovanför tuberna och utrymmet för fläkten. Här skall det, liksom över allt annars (förutom i vedutrymmet) endast finnas fint sot och askrester, absolut ingen tjära!

11. Dags för tubsotning. För ner tubsotningsviskan och kör upp och ned under rotation med hjälp av borrmaskinen ett par, tre gånger i varje tub. Man känner när man kommer ner i det nedre förbränningsutrymmet och då är det dags att dra upp viskan. Här kan det damma upp en del sot så det är bra att samtidigt ha dammsugarens munstycke i det övre utrymmet. Det kan i sammanhanget också vara bra att stänga pannans tilluft så man inte får drag genom pannan i detta arbetsmoment.

12. Dags för vedutrymmet. Här skrapar jag väggarna från lite sot och torkad tjära (här är det OK med tjära) innan askan dammsugs upp från den övre keramiken. Bilderna visar lite före/efter.

13. Sekundärförbränningsutrymmet. Här samlas det en del aska på den nedre keramiken som jag dammsuger ur med dammsugaren. Skrapar också lite på keramikens ovansida och dammsuger upp det mesta av askan innan...

14. ...den nedre keramiken tas ur och dammsugs runt om.

15. Näst sista momentet. Aska ur det nedre förbränningsutrymmmet. På den övre bilden ser man de två askhögar längst bak som bildades när tuberna sotades ur. På den nedre bilden är det städat och klart!

16. Återmontering.

a. Lägg tillbaka den nedre keramiken. Se till att den sluter tätt på baksidan så att inte luft av misstag går den vägen.

b. Montera tillbaka fläkten och anslut den till sitt eluttag.

c. Sätt tillbaka turbolatorerna i tuberna.

d. Sätt på alla sotluckor på pannan

e. Dammsug och torka rent pannan utvändigt.

f. Kontrollera alla termostatinställningar på pannan så att de står på korrekta värden.

g. Starta fläkten för att kontrollera att den inte tar i någon vägg. Om missljud hörs, korrigera läget på fläkten.

h. Sätt tillbaka skorstensbotten.

Klart!