Pannrumsbygget
Startsida
Upp
  Pannrummet är inrymt i ett gammalt magasin, byggt 1927. Bra timmerstomme, plankvägg och jordgolv var själva utgångspunkten för pannrummet.

Betonggolvet gjordes i slutet av 90-talet. Jag valde att bygga ett "rum i rummet" på så sätt att jag reglade upp med 145 mm reglar, vindtätade på utsidan av dessa reglar, isolerade och sedan på med dubbel 13 mm gips med förskjuten skarv. Jag spacklade igen alla skarvar i varje gipslager med lösgips så att det inte finna några lätta vägar för en ev. brand att ta sig igenom. Taket genomgick samma behandling. Brandklassen på detta rum är således IE30.

För att vara på den säkra sidan vad gäller brandskydd köpte jag två begagnade ståldörrar med brandklass IE60. Alla fogar mellan golv, tak och dörrar är tätade med elastisk brandfog. Skorstensschaktet håller minst 50 mm till brännbar yta och ytan närmast skorstenen är försedd med Minerit.

Isolering av ackumulatortankar

Eftersom jag köpt oisolerade ackumulatortankar måste dessa isoleras på ett bra sätt. Rekommendationen från Äfab är minst 40 cm isolering. Jag ställde ackumulatortankarna med 40 cm distans från de innerväggar jag gjort och reglade upp med stålreglar in mot pannrummet och byggde en enkel vägg av byggplyfa. Det gick åt ca 30 säck med lösull som blåstes in i utrymmet. Eftersom tjockleken blir betydande mellan golv och tak vid sidan om tankarn går det åt lite mer än det som står på påsarna.
Jag byggde också ett schakt vid respektive ackumulatortanks uttag för att i framtiden kunna göra ev. underhåll utan att behöva riva hela isoleringen. Dessa "schakt" isolerades i ett sista steg med vanliga skivor som enkelt kan tas ur "schaktet" vid underhåll.

Det finns således minst 40 cm isolering kring tankarna, ovanpå tankarna ca 60-70 cm.


Lite plåtreglar för att bygga upp väggar att isolera motDetta är det sista vi ser av dessa rör på ett bra tag...


Till vänster serviceschaktet mot ackumulatortankanslutningarna, Stora bilden visar en del av "insidan" under påfyllnad av lösull.